Registratie maatschappelijke organisatie

MBO: iedereen ‘moet er iets mee’. Onderzoek van Dossier Duurzaam toont aan dat 77% van de Nederlandse consumenten het belangrijk vindt dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Maar wat levert u dat op als maatschappelijke organisatie? Tijdelijk extra menskracht, specifieke vakkennis en nieuwe vrijwilligers? Wat is uw motivatie om het bedrijfsleven in te schakelen en welke kansen en belemmeringen ziet u om partnerschappen met bedrijven te ontwikkelen en uit te bouwen? De Nationale MBO Monitor is het eerste meetinstrument waarmee u zelf de kwaliteit en kwantiteit van MBO binnen uw organisatie in kaart brengt. De Monitor bestaat uit 15 vragen. Informatiebuttons geven informatie over de gestelde vragen en antwoordmogelijkheden. Na het invullen volgt een tiplijst waarmee u het succes van de MBO-activiteiten van uw organisatie kunt vergroten. Ook ontvangt u een resultaatvergelijking waarin uw antwoorden worden vergeleken met die van andere maatschappelijke organisaties.

Lees meer over MBO op www.movisie.nl/betrokkenondernemen en www.mvonederland.nl/mbo

Wij wensen u veel succes bij het invullen!
* =verplichte veldendisclaimercontact