Registratie gemeente

MBO: iedereen ‘moet er iets mee’. Onderzoek van Dossier Duurzaam toont aan dat 77% van de Nederlandse consumenten het belangrijk vindt dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Maar wat levert u dat op als gemeente? Vergroting van de leefbaarheid in wijken en buurten? Op welke manier wilt u MBO stimuleren en het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in uw gemeente aansporen om samen te werken? De Nationale MBO Monitor is het eerste meetinstrument waarmee u zelf de kwaliteit en kwantiteit van MBO binnen uw gemeente in kaart brengt. De Monitor bestaat uit 14 vragen. Informatiebuttons geven informatie over de gestelde vragen en antwoordmogelijkheden. Na het invullen volgt een tiplijst waarmee u het succes van de MBO-activiteiten binnen uw gemeente kunt vergroten. Ook ontvangt u een resultaatvergelijking waarin uw antwoorden worden vergeleken met die van andere gemeenten.

Lees meer over MBO op www.movisie.nl/betrokkenondernemen en www.mvonederland.nl/mbo

Wij wensen u veel succes bij het invullen!


* =verplichte velden


disclaimercontact